БНХАУ-ын Засгийн газрын тэтгэлэгт хөтөлбөрийн сонгон шалгаруулалт

МЭТНБ нь БНХАУ-ын Ляо Нин мужийн Бүх Хятадын Ардын гадаадтай найрамдлаар харилцах Нийгэмлэгтэй байгуулсан хамтын ажиллагааны хэлэлцээрийн хүрээнд Ляо Нингийн Их Сургуульд Магистрантур болон Докторантурт тэтгэлэгээр суралцах хүсэлтэй иргэдийг сонгон шалгаруулалтад бүртгэж байна.

Тус тэтгэлэгт хөтөлбөр нь 3 жилийн хугацаатай, Ляо нин мужийн засгийн газрын болон Ляо нин мужийн дээд боловсролын салбар дахь олон улсын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, мужийн дээд сургуулиудын гадаад харилцааг өргөжүүлэх, цаашилбал Ляо нин мужийн дээд сургуулиудыг гадаад улсад нээн таниулах зорилготой юм.
Өргөдөл гаргагч нь бакалаврын болон магистрын зэрэгтэй, 40 хүртэлх насны шилдэг оюутан байна.

Бүрдүүлэх материал: Материалыг англи эсвэл хятад хэлээр 2 хувь бүрдүүлнэ.

1. http://www.csc.edu.cn/laihua  эсвэл  http://www.campuschina.org гэсэн хаягаар  “цахимаар бүртгүүлэх” хэсэгт орж  “БНХАУ-ын засгын газрын тэтгэлэгт бүртгүүлэх анкет”-ыг бөглөсөн хуулбар

2. Дээрх хаягаар орж  “Гадаад иргэний эрүүл мэндийн хуудас”-ыг англи хэлээр  бөглөсөн хуулбар

3. Боловсролын гэрчилгээ болон дүнг нотариатаар батлуулсан хуулбар

4. Сургуулийн тодорхойлолт эсвэл ажлын тодорхойлолт, хуулбарын хамт

5. Суралцах буюу судалгааны ажлын төлөвлөгөө (800-аас дээш үгтэй)

6. 2 профессор эсвэл дэд профессорын тодорхойлолт

7. HSK шалгалт өгсөн бол дүнг хавсаргах

8. Паспортын нотариатаар батлуулсан хуулбар

9. 3х4 хэмжээтэй 7 хувь цээж зураг

Бүртгэлийн хугацаа: 2015 оны 3 сарын 16-ны дотор

Хаяг: Энх тайван, Найрамдлын ордоны 2 давхарт (Peace Tower-ын хойно)

Холбоо барих утас: 9918-9447

Мэргэжил:

1. 哲学与公共管理学院- 马克思主义哲学Marxist Philosophy

中国哲学Chinese Philosophy

外国哲学Foreign Philosophy

2. 经济学院-      政治经济学Political Economics

经济思想史History of Economic Thoughts

经济史Economic History

西方经济学Western Economics

比较经济体制学Comparative Economic Systems

规制经济学Economics of Regulation

国民经济学National Economics

区域经济学Regional Economics

财政学Public Finance

金融学Finance

产业经济学Industrial Economics

国际贸易学International Trade

劳动经济学Labour Economics

数量经济学Quantitative Economics

政策性金融学Political Finance

金融工程Financial Engineering

政府经济学Government Economics

技术经济学Technological Economics

投资经济学Investment Economics

经济统计学Economic Statistics

应用统计学Applied  Statistics

3. 国际关系学院- 世界经济World Economy

转轨经济学Transition Economics

比较政治经济学Comparative Political Economy

4. 商学院-   会计学Accounting

企业管理Enterprise Management

旅游管理Tourism Management

技术经济及管理Technological Economics and Management

5.人口研究所- 人口、资源与环境经济学Population, Resources and Environmental Economics

6. 法学院-  法学理论Theory of  Law

民商法学Civil Law and Commercial Law

经济法学Economic Law

国际法学International Law

7.马克思主义学院-马克思主义基本原理Fundamental Principles of Marxism

思想政治教育Ideological and Political Education

8. 文学院-  文艺学Literary and Artistic Theories

中国古代文学Ancient Chinese Literature

中国现当代文学Contemporary Chinese Literature

9. 化学院-   无机化学Inorganic Chemistry

分析化学Analytical Chemistry

有机化学Organic Chemistry

物理化学Physical Chemistry

高分子化学与物理Chemistry and Physics of Polymers

Leave a Reply