Төв аймагт нараар цэнэглэгч гэрлийг буцалтгүй тусламжаар хандивлалаа

Монголын Энх тайван, Найрамдлын Байгууллага БНХАУ-ын ардын энх тайван,зэвсэг хураахын төлөө Нийгэмлэг хоорондын хамтын ажиллагааны хүрээнд “Нарны гэрэл” төслийг амжилттай хэрэгжүүлж,Монгол Улсын эрчим хүчний хүрэлцээ дутмаг аймаг сумдын малчин иргэдийн аж амьдрал,бага дунд сургуулийн сурагчдад туслалцаа үзүүлэх зорилгоор 22727 ам долларын өртөг бүхий 1064 ширхэг нарны зайгаар ажилладаг гэрлийг,Төв аймгийн Засаг даргын тамгын газарт буцалтгүй…