Монголын Энх тайван, Найрамдлын Байгууллагын Ерөнхийлөгч Д. Загджавын БНХАУ-д хийсэн албан ёсны айлчлал

Монголын Энх тайван, Найрамдлын Байгууллагын Ерөнхийлөгч Д. Загджав 2013 оны 7 дугаар сарын 1-5-ны өдрүүдэд  БНХАУ-ын Хятадын Ард Түмний Гадаад Орнуудтай Харилцах Найрамдлын Нийгэмлэгийн урилгаар БНХАУ-д албан ёсны айлчлал хийж хятадын ардын дипломатын төв байгууллагын удирдлагатай 2 талын  цаашдын хамтын ажиллагааны асуудлаар санал солилцон, монгол-хятадын уламжлалт найрамдал, сайн хөршийн найрсаг харилцааг хөгжүүлэхэд өргөн олон нийтийг…