НОБЕЛИЙН ЭНХ ТАЙВНЫ АНХНЫ ШАГНАЛ

Хенри Дюнант нь Олон Улсын Улаан Загалмайн нийгэмлэгийг үүсгэн байгуулснаар Нобелийн энх тайвны анхны шагналыг 73 насандаа хүртсэн юм. Энэхүү  нэр хүндтэй шагналыг Олон Улсын  нэртэй хүмүүст олгодог. Нобелийн гэрээслэлийн дагуу энх тайвны шагналыг: Энх тайвны хурлыг дэмжиж хийсэн, цэргийн армийн байнгын тоог бууруулах болон үгүй болгох тал дээр ажилласан. Мөн үндэстнүүдийн эрх чөлөөний төлөө хамгийн том болон их ажил хийсэн  тохиолдолд  олгодог шагнал юм.
10477311_1637267259830802_449321587_n

Leave a Reply